Rezerwacja salki

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Do podpisania umowy z naszym biurem w celu wynajęcia wirtualnego adresu potrzebujemy następujących danych i dokumentów:

 • nazwa firmy
 • NIP
 • PESEL
 • nr i seria dokumentu tożsamości
 • nr PKD
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz, wypełnij i wyślij na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór korespondencji bez limitu

Spółka z o.o. w organizacji

z umową spółki

W przypadku spółki w organizacji posiadającej notarialną umowę spółki lub wygenerowaną w systemie S24 – KRS wymagamy następujących danych i dokumentów:

 • kopia umowy spółki
 • dane osób podpisujących umowę z Twoim Wirtualnym Biurem: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, nr i seria dokumentu tożsamości
 • nr PKD
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór korespondencji bez limitu

Spółka z o.o. w organizacji
bez umowy spółki

Jeśli dopiero planujesz założyć spółkę i nie posiadasz jeszcze umowy spółki, wtedy przygotuj następujące dane:

 • dane wspólników: imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania
 • oświadczenie wspólników
 • nazwa spółki
 • nr PKD
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Spółka z o.o. i Spółka z o.o. komandytowa istniejąca

Posiadasz istniejąca spółkę z o.o. lub komandytową będą wymagane następujące dane i dokumenty:

 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane osoby podpisującej umowę z Twoim Wirtualnym Biurem
 • imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania
 • uchwała spółki  – w przypadku zmiany istotnych dla umowy danych
  (zmiana zarządu spółki, nr PKD, nazwy spółki)
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Fundacja w organizacji

Zamierzasz założyć fundację. Przygotuj następujące dane i dokumenty:

 • nazwa fundacji,
 • dane fundatora (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)
 • cel fundacji
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Fundacja istniejąca

Jeśli prowadzisz fundację i zamierzasz zmienić adres siedziby wymagane są poniższe dane i dokumenty:

 • nazwa fundacji,
 • NIP
 • dane osoby podpisującej umowę z Twoim Wirtualnym Biurem (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)
 • uchwała fundacji w przypadku zmiany istotnych dla umowy danych
  (zmiana zarządu fundacji, cel, nazwy fundacji)
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Stowarzyszenie w organizacji

Zamierzasz założyć stowarzyszenie. Przygotuj następujące dane i dokumenty:

 • nazwa stowarzyszenia
 • dane członków stowarzyszenia uprawnionych do reprezentacji, (Imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)
 • cel stowarzyszenia
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji ( adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Stowarzyszenie istniejące

Jeśli prowadzisz stowarzyszenie i zamierzasz zmienić adres siedziby wymagane są poniższe dane i dokumenty:

 • nazwa stowarzyszenia
 • NIP
 • dane osób podpisujących umowę z Twoim Wirtualnym Biurem (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)
 • uchwała stowarzyszenia w przypadku zmiany istotnych dla umowy danych
  (zmiana zarządu stowarzyszenia, cel, nazwy stowarzyszenia)
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu
Rejestracja spółek

Prosta spółka akcyjna

Posiadasz lub planujesz założyć Prostą spółkę akcyjną sprawdź, co będzie potrzebne do podpisania umowy:

 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane osoby podpisującej umowę z Twoim Wirtualnym Biurem
 • imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania
 • dane do kontaktu: telefon, email, adres do korespondencji (adres zamieszkania)
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu

Osoba fizyczna

Często wyjeżdżasz, pracujesz poza miejscem zamieszkania i nie chcesz ujawniać swojego adresu zamieszkania jako korespondencyjnego lub denerwuje cię odbieranie awizowanych listów na poczcie skorzystaj z oferty Twojego Wirtualnego Biura.

Aby móc posługiwać się naszym adresem, do sporządzenia umowy potrzebujemy następujących danych :

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • nr i seria  dokumentu tożsamości
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu
 • adres email
 • dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji

Jeśli zdecydowałeś się na nasze usługi pobierz formularz i odeślij wypełniony na nasz adres mailowy.

Pakiet Start od 59 zł/mc
odbiór listów bez limitu