język angielski język rosyjski

BLOG

Wyższe składki ZUS dla osób prowadzących działalność.

Własna działalność gospodarcza – składki ZUS

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z przymusowym ubezpieczeniem społecznym. Od tej reguły istnieje wyjątek w przypadku, kiedy ubezpieczeni jesteśmy z innego tytułu, np. w przypadku kiedy prowadząc działalność, pracujemy także na etacie i nasze składki na ubezpieczenie społeczne opłaca nasz pracodawca (płatnik składek), pod warunkiem, że nasze wynagrodzenie nie jest mniejsze niż płaca minimalna (w 2016 roku – 1850 zł brutto).

Pamiętajmy przy tym, że ta sytuacja nie zwalnia nas z opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem w w terminie do 7 dni od daty rejestracji firmy należy złożyć w ZUS druk ZUS ZZA (.pdf).

Na co przeznaczane są składki na ZUS?

Składki de facto wpłacane są do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUZ), którymi zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS (ZUS). Pytanie na co ZUS przeznacza te niemałe (o tym dalej) pieniądze? Z całą pewnością na “utrzymanie”, czyli opłacić pracowników, oddziały, koszty utrzymywania systemów informatycznych, etc.

Niemniej podstawowym wydatkiem ZUS jest wypłacanie bieżących emerytur, rent i zasiłków. W ten sposób osoby które są aktywne zawodowo, finansują wypłatę świadczeń dla osób, które już nie pracują (bo osiągnęły wiek emerytalny) lub pracować nie mogą (np. ze względu na stan zdrowia). Na marginesie można wspomnieć, że zasada ta powstała w czasach w których struktura wiekowa mieszkańców Europy była inna niż obecnie. Wówczas na jednego „emeryta”, przypadało więcej pracujących niż obecnie. Zgodnie z danymi GUS za 2014 rok*, grupa emerytów i rencistów stanowiła 23,02% całego społeczeństwa (ponad 8 mln osób), a na wypłaty świadczeń przeznaczono 199 638 mln zł.

Warto zaznaczyć, że ogólna liczba emerytów i rencistów w porównaniu do 2000 roku spadła (sic!). Jest to jednak wynik polityki ograniczania praw do rent.

Co dokładnie opłacamy w składkach ZUS?

Comiesięczna składka ZUS, jaką do 10 dnia miesiąca wpłacają przedsiębiorcy składa się z:

 1. dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność do 2 lat (tzw. „mały ZUS”)
  • Składka emerytalna – 108,34 zł
  • Składka rentowa – 44,40 zł
  • Składka chorobowa – 13,60 zł
  • Składka wypadkowa – 9,99 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 288,95 zł
  • Składka na Fundusz Pracy – nie opłaca się
  • Łącznie: 455,29 zł
 2. dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat
  • Składka emerytalna – 474,92 zł
  • Składka rentowa – 194,64 zł
  • Składka chorobowa – 59,61 zł
  • Składka wypadkowa – 43,79 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 288,95 zł
  • Składka na Fundusz Pracy – 59,61 zł
  • Łącznie – 1121,52 zł

Konta ZUS do składek

Wpłat należy dokonywać na konta ZUS:

 • 83101010230000261395100000 – w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • 78101010230000261395200000 – w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73101010230000261395300000 – w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • 68101010230000261395400000 – w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Jeśli chodzi o sam sposób zapłaty to polecamy 9-cio stronicowy poradnik, dostępny na serwerach ZUS.
Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu do ZUS z tytuły składek (.pdf)

* Najbardziej aktualne dane opracowane i udostępnione przez GUS.

Zobacz powiązane artykuły:


Wyższe składki ZUS dla osób prowadzących działalność.

Własna działalność gospodarcza – składki ZUS Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Decyzje w przedsiębiorstwie – Teoria Gier w przykładach

Zaprezentujemy dwa proste przykłady w których decyzje w przedsiębiorstwie, zapadają

Czytaj więcej...

Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu? Biznes.gov.pl – portal dla przedsiębiorców.

Tytułem wstępu… Od grudnia 2015 roku działa w Polsce Ministerstwo Rozwoju,

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!