język angielski język rosyjski

BLOG

Mini przegląd sektora MŚP w Polsce

Usługa wynajmu adresu do rejestracji firmy w Twoim Wirtualnym Biurze, jest usługą w pierwszej kolejności skierowaną do właścicieli firm z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Dlatego w naszym dzisiejszym wpisie przytoczymy kilka istotnych faktów, związanych z kondycją tego sektora oraz jego znaczeniem w makroekonomicznym ujęciu gospodarki państwa.

 

Definicja MŚP

MŚP to specyficzny sektor gospodarki, które grupuje firmy średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Kryteria jakie decydują o przynależności przedsiębiorstwa (jak i samą definicję przedsiębiorstwa) do danego sektora, opisane są w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.

Zgodnie z Rozporządzeniem za przedsiębiorstwo z sektora MŚP, przyjmuje się takie, które:

  • zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR
  • Małe przedsiębiorstwa z tej grupy to te zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR
  • Mikroprzedsiębiorstwo to takie które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

 

Jakie znaczenie ma sektor MŚP dla gospodarki?

Sądząc po wielkości tego sektora, na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem – strategiczne.

W 2014 roku, sektor przedsiębiorstw przyczynił się do wytworzenia 73,4% polskiego PKB. Z czego aż 50% pochodzi właśnie od sektora MŚP. Rozdzielając to na jeszcze bardziej szczegółowe dane, stwierdzamy że mikroprzedsiębiorstwa wytworzyły 30,2% PKB, małe 8,9% PKB, a średnie 11% PKB.

Struktura PKB w 2014 roku

 

Natomiast sama struktura polskiego PKB w 2014 r., wytworzona przez MŚP przedstawia się następująco:

Sektor MŚP w PKB w 2014 roku

Wniosek jest następujący. MŚP to sektor który wnosi znacznie więcej do gospodarki, aniżeli firmy duże. Ponadto MŚP daje zatrudnienie największej ilości osób. Dokładnie rzecz ujmując to 69,1% pracujących, pracuje w sektorze MŚP (mowa tutaj nie tylko o etatowych pracownikach, ale także o właścicielach firm).

Powyższy wniosek, nie jest wybitnie odkrywczy. Jest to nawet typowa sytuacja dla gospodarek wolnorynkowych. Praktycznie w każdy kraju UE-28 MŚP do największa gałąź gospodarki.

Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że w 2015 roku działało w Polsce blisko 2 mln firm z czego 96% z nich to firmy mikro. Pierwszy rok działalności “przeżywa” nieco więcej niż ⅔ z nich.

Przeżywalność firm w Polsce

Z powyższego wykresy wynika, że swoje 5 urodziny obchodzi ok 40% firm działających w Polsce.

Wynagrodzenie w dużych firmach oraz w firmach sektora MŚP

Duże Średnie Małe Mikro
4832 PLN 4180 PLN 3652 PLN 2437 PLN

Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach dużych oraz z sektora MŚP w 2015 r.

Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa to najniższe średnie zarobki w 2015 roku odnotowała branża “zakwaterowanie i gastronomia” (1999 PLN), natomiast najwyższe branża “informacja i telekomunikacja” (7167 PLN).

 

Klika innych problemów polskiego sektora przedsiębiorstw

Faktem jest, że w Polskiej gospodarce z roku na rok przybywa nowych firm, które coraz więcej produkują i tworzą więcej miejsc pracy. Niemniej, żeby móc uczciwie odpowiedzieć na pytanie: “To jak? Jest dobrze, czy jest źle?”, trzeba odnieść się do problemu w większej skali np. W skali takiego organizmu jakim jest Unia Europejska. Wszystkie gospodarki współczesnego świata zależą od siebie – gdyby było inaczej nie musiałyby nas martwić takie zjawiska jak “globalny kryzysy ekonomiczny” i to bez względu co go wywołało (realne problemy czy spekulacje).

W tym miejscu warto by zacytować notatkę z dnia zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/ )

“Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce w ujęciu bezwzględnym jest wciąż wysoka, choć w odniesieniu do wielkości populacji daje nam ona 22. miejsce w UE.”

Oznacza to, że Polska jako 6 kraj UE pod względem liczby ludności ma relatywnie mało firm.

I jeszcze jeden cytat z tego samego źródła:

“Pomimo odnotowanych wzrostów, w większości analizowanych wymiarów, przedsiębiorstwa w Polsce osiągają nadal niższe wyniki niż średnio firmy w UE.”

W każdym przedsiębiorstwie trzeba borykać się z czynnikami, które blokują rozwój. Z badań (z czerwca 2016) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że do głównych czynników które utrudniają życie przedsiębiorcom należą:

  • Brak wykwalifikowanych pracowników – 41% respondentów uważało, że jest trudniej o wykwalifikowanego pracownika niż 6 m-c wcześniej
  • Wzrost kosztów zatrudnienia – 69% respondentów, przyznało że koszty zatrudnienia wzrosły w przeciągu 6 m-c
  • Wzrost cen materiałów, towarów i sprzętu – 43% potwierdza wzrost cen materiałów, towarów i sprzętu w przeciągu 6 m-c. 47% uważa, że pod tym względem sytuacja pozostaje bez zmian.
  • Spadek popytu – 40% uważa, że popyt na oferowane towary i usługi spadł, natomiast 32% uważa, że popyt w przeciągu 6 m-c nie zmienił się.

 

Na zakończenie

Sytuacja MŚP jest bardzo złożona i nie da się jej ująć w jednym krótkim artykule. Ponadto, zwracamy uwagę, że informacja zwrotna o stanie gospodarki spływa do odpowiednich instytucji (np. GUS) z opóźnieniem. Dlatego powołaliśmy się na dane od 2014 do 2017

.

Po przytoczeniu kilku faktów oraz wyciągnięciu wniosków, chcielibyśmy jeszcze retorycznie zapytać: Czy przypadkiem nie mamy problemu z efektywnością sektora MŚP w Polsce?

 

Źródła:

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf
https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF

Zobacz powiązane artykuły:


Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu? Biznes.gov.pl – portal dla przedsiębiorców.

Tytułem wstępu… Od grudnia 2015 roku działa w Polsce Ministerstwo Rozwoju,

Czytaj więcej...

Jak podejmować decyzje w przedsiębiorstwie?

Prowadząc firmę niejednokrotnie stajemy w obliczu sytuacji w której musimy podjąć

Czytaj więcej...

Wyższe składki ZUS dla osób prowadzących działalność.

Własna działalność gospodarcza – składki ZUS Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!