język angielski język rosyjski

BLOG

Mini przegląd sektora MŚP w Polsce

Usługa wynajmu adresu do rejestracji firmy w Twoim Wirtualnym Biurze, jest usługą w pierwszej kolejności skierowaną do właścicieli firm z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Dlatego w naszym dzisiejszym wpisie przytoczymy kilka istotnych faktów, związanych z kondycją tego sektora oraz jego znaczeniem w makroekonomicznym ujęciu gospodarki państwa.

 

Definicja MŚP

MŚP to specyficzny sektor gospodarki, które grupuje firmy średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Kryteria jakie decydują o przynależności przedsiębiorstwa (jak i samą definicję przedsiębiorstwa) do danego sektora, opisane są w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.

Zgodnie z Rozporządzeniem za przedsiębiorstwo z sektora MŚP, przyjmuje się takie, które:

  • zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR
  • Małe przedsiębiorstwa z tej grupy to te zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR
  • Mikroprzedsiębiorstwo to takie które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

 

Jakie znaczenie ma sektor MŚP dla gospodarki?

Sądząc po wielkości tego sektora, na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem – strategiczne.

W 2014 roku, sektor przedsiębiorstw przyczynił się do wytworzenia 73,4% polskiego PKB. Z czego aż 50% pochodzi właśnie od sektora MŚP. Rozdzielając to na jeszcze bardziej szczegółowe dane, stwierdzamy że mikroprzedsiębiorstwa wytworzyły 30,2% PKB, małe 8,9% PKB, a średnie 11% PKB.

Struktura PKB w 2014 roku

 

Natomiast sama struktura polskiego PKB w 2014 r., wytworzona przez MŚP przedstawia się następująco:

Sektor MŚP w PKB w 2014 roku

Wniosek jest następujący. MŚP to sektor który wnosi znacznie więcej do gospodarki, aniżeli firmy duże. Ponadto MŚP daje zatrudnienie największej ilości osób. Dokładnie rzecz ujmując to 69,1% pracujących, pracuje w sektorze MŚP (mowa tutaj nie tylko o etatowych pracownikach, ale także o właścicielach firm).

Powyższy wniosek, nie jest wybitnie odkrywczy. Jest to nawet typowa sytuacja dla gospodarek wolnorynkowych. Praktycznie w każdy kraju UE-28 MŚP do największa gałąź gospodarki.

Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że w 2015 roku działało w Polsce blisko 2 mln firm z czego 96% z nich to firmy mikro. Pierwszy rok działalności “przeżywa” nieco więcej niż ⅔ z nich.

Przeżywalność firm w Polsce

Z powyższego wykresy wynika, że swoje 5 urodziny obchodzi ok 40% firm działających w Polsce.

Wynagrodzenie w dużych firmach oraz w firmach sektora MŚP

Duże Średnie Małe Mikro
4832 PLN 4180 PLN 3652 PLN 2437 PLN

Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach dużych oraz z sektora MŚP w 2015 r.

Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa to najniższe średnie zarobki w 2015 roku odnotowała branża “zakwaterowanie i gastronomia” (1999 PLN), natomiast najwyższe branża “informacja i telekomunikacja” (7167 PLN).

 

Klika innych problemów polskiego sektora przedsiębiorstw

Faktem jest, że w Polskiej gospodarce z roku na rok przybywa nowych firm, które coraz więcej produkują i tworzą więcej miejsc pracy. Niemniej, żeby móc uczciwie odpowiedzieć na pytanie: “To jak? Jest dobrze, czy jest źle?”, trzeba odnieść się do problemu w większej skali np. W skali takiego organizmu jakim jest Unia Europejska. Wszystkie gospodarki współczesnego świata zależą od siebie – gdyby było inaczej nie musiałyby nas martwić takie zjawiska jak “globalny kryzysy ekonomiczny” i to bez względu co go wywołało (realne problemy czy spekulacje).

W tym miejscu warto by zacytować notatkę z dnia zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/ )

“Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce w ujęciu bezwzględnym jest wciąż wysoka, choć w odniesieniu do wielkości populacji daje nam ona 22. miejsce w UE.”

Oznacza to, że Polska jako 6 kraj UE pod względem liczby ludności ma relatywnie mało firm.

I jeszcze jeden cytat z tego samego źródła:

“Pomimo odnotowanych wzrostów, w większości analizowanych wymiarów, przedsiębiorstwa w Polsce osiągają nadal niższe wyniki niż średnio firmy w UE.”

W każdym przedsiębiorstwie trzeba borykać się z czynnikami, które blokują rozwój. Z badań (z czerwca 2016) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że do głównych czynników które utrudniają życie przedsiębiorcom należą:

  • Brak wykwalifikowanych pracowników – 41% respondentów uważało, że jest trudniej o wykwalifikowanego pracownika niż 6 m-c wcześniej
  • Wzrost kosztów zatrudnienia – 69% respondentów, przyznało że koszty zatrudnienia wzrosły w przeciągu 6 m-c
  • Wzrost cen materiałów, towarów i sprzętu – 43% potwierdza wzrost cen materiałów, towarów i sprzętu w przeciągu 6 m-c. 47% uważa, że pod tym względem sytuacja pozostaje bez zmian.
  • Spadek popytu – 40% uważa, że popyt na oferowane towary i usługi spadł, natomiast 32% uważa, że popyt w przeciągu 6 m-c nie zmienił się.

 

Na zakończenie

Sytuacja MŚP jest bardzo złożona i nie da się jej ująć w jednym krótkim artykule. Ponadto, zwracamy uwagę, że informacja zwrotna o stanie gospodarki spływa do odpowiednich instytucji (np. GUS) z opóźnieniem. Dlatego powołaliśmy się na dane od 2014 do 2017

.

Po przytoczeniu kilku faktów oraz wyciągnięciu wniosków, chcielibyśmy jeszcze retorycznie zapytać: Czy przypadkiem nie mamy problemu z efektywnością sektora MŚP w Polsce?

 

Źródła:

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf
https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF

Zobacz powiązane artykuły:


Przeczytaj, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem działalności.

Masz pomysł na biznes? Gratulujemy! Chcesz założyć działalność gospodarczą

Czytaj więcej...

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej? Można tego dokonać

Czytaj więcej...

Urząd Pracy dopłaci Ci do stanowiska dla bezrobotnego.

Korzyści z zatrudniania bezrobotnego Bezrobotny to osoba wpisana do ewidencji bezrobotnych

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!