język angielski język rosyjski

BLOG

Decyzje w przedsiębiorstwie – Teoria Gier w przykładach

Zaprezentujemy dwa proste przykłady w których decyzje w przedsiębiorstwie, zapadają w oparciu o wnioski płynące z przedstawienia problemu w tzw. macierzy wypłat, która jest charakterystycznym elementem Teorii Gier.

Bynajmniej, nie mówimy tutaj o grach wideo 🙂 . Z punktu widzenia ekonomii, grę rozumiemy jako sytuacje w której przedsiębiorstwa (gracze) konkurują ze sobą w ramach przyjętych zasad i podejmują racjonalne decyzje, których celem jest maksymalizacja zysków / minimalizacja straty.

Dla lepszego zrozumienia poniższych przykładów należy jeszcze uwzględnić informację: mowa tutaj o firmach bezpośrednio konkurujących (duopol), firmy między sobą nie kontaktują się oraz nie ustalają wspólnych działań. Jedyne co, to obserwują wzajemnie swoje posunięcia i w odpowiedni sposób reagują.

Przykład 1 – Wysokie ceny, czy niskie ceny?

Na rynku istnieją dwie konkurujące ze sobą firmy. Managerowie firm podejmują decyzje dotyczące cen. Każdy zarząd rozważa sytuacje w której sprzedaje produkt drogo lub tanio. Przy podejmowaniu decyzji muszą się liczyć z faktem, że jakiejkolwiek decyzji by nie podjęli ich konkurencja w odpowiedzi także podejmie stosowne działania.


FIRMA B
FIRMA A Niska cena Wysoka cena
Niska cena 1,1 3,0
Wysoka cena 0,3 2,2

Optymalny scenariusz to ten w którym obie firmy sprzedają po wysokiej cenie (2,2). Niemniej, firmy NIE wybiorą tego scenariusza ponieważ, słusznie zakładają, że nie będą względem siebie lojalne i któraś będzie próbować poprzez obniżkę ceny, zwiększyć sprzedaż. Co zatem wybiorą? Wybiorą sytuację dla siebie najbardziej korzystną (1,1), ale z uwzględnieniem decyzji konkurenta (jest to tzw Równowaga Nasha). Jeżeli np. firma A obniży cenę, to żeby nie stracić klientów firma B będzie musiała zachować się podobnie. Jeżeli firma B obniży cenę więcej aniżeli firma A, to sprowokują ją do ponownej obniżki ceny. Sytuacja będzie się powtarzać do czasu, aż obie firmy staną się nierentowne i upadną. Zatem w tym wypadku najlepszą sytuacją jest ta, w której obie firmy sprzedają po cenie niskiej ale wciąż zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie.

Przykład 2 – Reklamować się, czy nie?

Dwie konkurencyjne firmy rozpatrują ten sam problem. Zastanawiają się nad przeznaczeniem części budżetu na działania reklamowe. Z wcześniejszych doświadczeń wiedzą jakich extra przychodów mogą się spodziewać, jeśli podejmą działania promocyjne. Z drugiej jednak strony firmy są świadome innych ważnych ( i pewnie niemałych ) wydatków, które pozwalają rywalizować z konkurencją. Zatem reklamować się, czy nie?

Dla każdej z firm najlepszą decyzją (strategią dominującą) jest decyzja o podjęciu działań reklamowych. Należy rozpatrzyć jaka jest najlepsza z możliwych odpowiedzi na strategię jaką przyjął konkurent.


FIRMA B
FIRMA A Reklamuje się Nie reklamuje się
Reklamuje się 6,6 10,2
Nie reklamuje się 2,10 4,4

  • Z punku widzenia A: jeżeli B reklamuje się to A także (6>2). Jeżeli B nie reklamuje się to A się reklamuje (10>4)
  • Z punktu widzenia B: jeżeli A reklamuje się to B także (6>2). Jeżeli A się nie reklamuje to B się reklamuje (10>4)

Skoro dla obu firm najlepszą strategią jest strategia zareklamowania się to Równowaga Nasha zachodzi w przypadku kiedy obie firmy się reklamują i w tym wypadku obie najwięcej zyskują.

Na zakończenie polecamy…

…jeszcze jeden artykuł związany z podejmowaniem decyzji w przedsiębiorstwie jaki jest dostępny w naszych zasobach.

W artykule „Jak podejmować decyzje w przedsiębiorstwie?” zaprezentowaliśmy sposób na wyliczania optimum ekonomicznego, czyli w naszym przypadku wielkości produkcji, która przy danej cenie zapewnia max zysk, z uwzględnieniem kosztów.

Zobacz powiązane artykuły:


Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu? Biznes.gov.pl – portal dla przedsiębiorców.

Tytułem wstępu… Od grudnia 2015 roku działa w Polsce Ministerstwo Rozwoju,

Czytaj więcej...

Mini przegląd sektora MŚP w Polsce

Usługa wynajmu adresu do rejestracji firmy w Twoim Wirtualnym Biurze, jest usługą

Czytaj więcej...

Prawa i obowiązki wynikające z RODO

  W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami gwałtownie rosnącego zainteresowania

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!